Csorba László a Budapesti Történeti Múzeum új főigazgatója

2023.09.28.
Csorba László a Budapesti Történeti Múzeum új főigazgatója
2023. szeptember 27-én a fővárosi közgyűlés Csorba Lászlót, a Művelődéstörténeti Tanszék professor emeritusát nevezte ki a Budapesti Történeti Múzeum élére.

Csorba László, a 19. századi magyar történelem, az olasz-magyar kapcsolatok kiemelkedő kutatója, 1973 és 1979 között végezte tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karán történelem, levéltár és könyvtár szakon. Az egyetem elvégzése után az MTA Filozófiatörténeti Intézetében dolgozott, 1991-től az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszékének docense lett.

1998-ban a Római Magyar Akadémia tudományos igazgatója, majd 2003 őszétől az Akadémia főigazgatója lett, ezután a Magyar Tudományos Akadémia Történelemtudományi Intézetének igazgatóhelyettesi posztját töltötte be. 2010 és 2016 között a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója volt, 2018 óta címzetes főigazgató.

2014-ben sikeresen védte meg nagydoktori értekezését és megkapta az „MTA doktora” tudományos fokozatot. 2015-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen habilitált, 2016-ban pedig egyetemi tanári kinevezést kapott. 2016 júliusától az ELTE BTK Történeti Intézetének főállású egyetemi tanára, 2018-tól emellett a Történettudományi Doktori Iskola törzstagja, továbbá a Művelődéstörténeti doktori program vezetője. 2019-től az NKFIH által meghirdetett Tematikus Kiválósági Program ELTE BTK kari projektjének vezetője. 2018 óta az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának tagja, ezen belül 2021-ig a Kulturális Szakbizottság elnöke volt. 

Munkáját több kitüntessél elismerték, kutatói munkásságát jelentős publikációi is jelzik. Egyetemünk hírnevét vendégprofesszorként, különböző fontos hazai és külföldi igazgatói munkakörökben és tudományos kutatóként is öregbítette.