Munkatársaink

Munkatársaink

Vezetés

Dr. Horn Ildikó intézetigazgató, egyetemi tanár

Telefon/Mellék: 5808
Szoba: I. em. 127
E-mail: horn.ildiko@btk.elte.hu

Dr. Körmendi Tamás Jenő intézetigazgató-helyettes, habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5299
Szoba: I. em. 152
E-mail: kormendi.tamas@btk.elte.hu

Dr. Virovecz Nándor Balázs intézeti titkár, egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 
Szoba: II. em. 246
E-mail: virovecz.nandor@btk.elte.hu

Juhász Györgyi intézeti előadó

Telefon/Mellék: 5194
Szoba: II. em. 241
E-mail: juhasz.gyorgyi@btk.elte.hu

Tóth Kelemen kommunikációs és pályázati koordinátor

Telefon/Mellék: 
Szoba:
E-mail: toth.kelemen@btk.elte.hu

Oktatók

Dr. Ablonczy Balázs habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5379
Szoba: II. em. 258
E-mail: ablonczyb@caesar.elte.hu

Dr. Bagi Dániel egyetemi tanár

Telefon/Mellék: 5008
Szoba: II. em. 228
E-mail: bagi.daniel@btk.elte.hu

Dr. Bartha Anikó Eszter habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5126
Szoba: II. em. 231
E-mail: Bartha.Aniko@btk.elte.hu

Dr. Bertényi Iván Jakab egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 5299
Szoba: I. em. 152
E-mail: bertenyi.ivan.ifj@btk.elte.hu

Dr. Bolgár Dániel egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 5315
Szoba: II. em. 265
E-mail: bolgar.daniel@btk.elte.hu

Dr. Búr Gábor nyugalmazott habilitált egyetemi docens

Telefon/mellék:
Szoba:
 
E-mail:

Dr. Byrappa Ramachandra egyetemi adjunktus

Telefon/mellék:
Szoba:
 II. em. 221
E-mail: byrappa.ramachandra@btk.elte.hu

Dr. Ciegerné Dr. Novák Veronika habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5849
Szoba: II. em. 245
E-mail: novak.veronika@btk.elte.hu

Cúthné Dr. Gyóni Eszter egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 5008
Szoba: II. em. 214
E-mail: cuthne.gyoni.eszter@btk.elte.hu

Dr. Csunderlik Péter Tibor egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 485-5204
Szoba: II. em. 222
E-mail: csunderlik.peter@btk.elte.hu

Dr. Czoch Gábor habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5309
Szoba: I. em. 129
E-mail: czoch.gabor@btk.elte.hu

Dr. Dobszay Tamás habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5125
Szoba: II. em. 220
E-mail: dobszay.tamas@btk.elte.hu

Dr. Dreska Gábor István egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 5809
Szoba: I. em. 120
E-mail: dreska.gabor@btk.elte.hu

Dr. Erdősi Péter egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 5309
Szoba: II. em. 247–248
E-mail: erdosi.peter@btk.elte.hu

Dr. Ertl Péter egyetemi tanársegéd

Telefon/Mellék: 5097
Szoba: II. em. 244
E-mail: ertl.peter@btk.elte.hu

Dr. Estók János főiskolai tanár

Telefon/Mellék: 5136
Szoba: II. em. 264
E-mail: janos.estok@btk.elte.hu

Dr. Fazekas István habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5244
Szoba: I. em. 128
E-mail: fazekas.istvan@btk.elte.hu

Dr. Fónagy Zoltán habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5008
Szoba: II. em. 214
E-mail: fonagy.zoltan@btk.elte.hu

Dr. Fóris Ákos egyetemi tanársegéd

Telefon/Mellék: 5127
Szoba: I. em. 153
E-mail: foris.akos@btk.elte.hu

Dr. Géra Eleonóra Erzsébet habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5263
Szoba: II. em. 254
E-mail: gera.eleonora@btk.elte.hu

Dr. Gózonné Etényi Nóra habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5101
Szoba: I. em. 124
E-mail: etenyi.nora@btk.elte.hu

Dr. Gyóni Gábor habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5015
Szoba: II. em. 243
E-mail: gyoni.gabor@btk.elte.hu

Dr. György Eszter egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 5014
Szoba: II. em. 247–248
E-mail: gyorgy.eszter@btk.elte.hu

Dr. Hegyi W. György egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 5157
Szoba: I. em. 145
E-mail: hegyi.gyorgy@btk.elte.hu

Dr. Horn Ildikó egyetemi tanár

Telefon/Mellék: 5808
Szoba: I. em. 127
E-mail: horn.ildiko@btk.elte.hu

Dr. Horváth Péter egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék:
Szoba: 
E-mail: horvathpeti99@gmail.com

Jakab Péter József egyetemi tanársegéd

Telefon/Mellék: 5127
Szoba: I. em. 153
E-mail: jakab.peter.jozsef@btk.elte.hu

Dr. Juhász Balázs habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5008
Szoba: II. em. 201
E-mail: juhasz.balazs@btk.elte.hu

Dr. Juhász József egyetemi tanár

Telefon/Mellék: +36 20 989 0760
Szoba: II. em. 236
E-mail: juhasz.jozsef@btk.elte.hu

Dr. Kató Péter egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 5406
Szoba: I. em. 141
E-mail: kato.peter@btk.elte.hu

Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5311
Szoba: I. em. 155
E-mail: kalnoki-gyongyossy.marton@btk.elte.hu

Dr. Klement Judit habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5309
Szoba: I. em. 130
E-mail: klement.judit@btk.elte.hu

Dr. Koloh Gábor egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 5375
Szoba: II. em. 265
E-mail: koloh.gabor@btk.elte.hu

Dr. Körmendi Tamás Jenő habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5299
Szoba: I. em. 152.
E-mail: kormendi.tamas@btk.elte.hu

Dr. Kőszegi Margit egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék:
Szoba:
E-mail:

Dr. Krász Lilla habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5226
Szoba: I. em. 134
E-mail: krasz.lilla@btk.elte.hu

Dr. Manhercz Orsolya Ágnes egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 5008
Szoba: II. em. 224
E-mail: manhercz.orsolya@btk.elte.hu

Dr. Maruzsa Zoltán Viktor habilitált egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék:
Szoba:
 II. em. 206
E-mail: maruzsaz@elte.hu

Dr. Mátay Mónika habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5073
Szoba: II. em. 266
E-mail: matay.monika@btk.elte.hu

Dr. Melkovics Tamás egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 5434
Szoba: II. em. 215
E-mail: melkovics.tamas@btk.elte.hu

Dr. Mezei Bálint egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 5015
Szoba: II. em. 239
E-mail: mezei.balint@btk.elte.hu

Dr. Mészáros Andor Ákos habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5263
Szoba: II. em. 256
E-mail: meszaros.andor@btk.elte.hu

Dr. Mihalik Béla Vilmos egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 5187
Szoba: I. em. 154
E-mail: mihalik.bela.vilmos@btk.elte.hu

Dr. Mikó Gábor egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék:
Szoba: I. em. 121
E-mail: miko.gabor@btk.elte.hu

Dr. Molnár Antal habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5811
Szoba: I. em. 123
E-mail: molnar.antal@btk.elte.hu

Dr. Nagy Balázs habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5441
Szoba: I. em. 136
E-mail: nagy.balazs@btk.elte.hu

Dr. Németh György Amadé egyetemi tanár

Telefon/Mellék: 5814
Szoba: I. em. 141
E-mail: nemeth.gyorgy@btk.elte.hu

Dr. Oborni Teréz habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5127
Szoba: I. em. 153
E-mail: oborni.terez@btk.elte.hu

Dr. Palkó Gábor tanszékvezető, habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5090
Szoba: II. em. 201
E-mail: palko.gabor@btk.elte.hu

Dr. Pál István egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 5008
Szoba: II. em. 202
E-mail: pal.istvan@btk.elte.hu

Dr. Patay-Horváth András habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5158
Szoba: I. em. 143
E-mail: patay-horvath.andras@btk.elte.hu

Dr. Richly Gábor habilitált egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 5146
Szoba: II. em. 25
E-mail: richly.gabor@btk.elte.hu

Dr. Ring Orsolya egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 5187
Szoba: I. em. 154
E-mail: ring.orsolya@btk.elte.hu

Dr. Romsics Gergely habilitált egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 
Szoba:
E-mail:

Dr. Rudolf Veronika egyetemi tanársegéd

Telefon/Mellék: 5127
Szoba: I. em. 153
E-mail: rudolf.veronika@btk.elte.hu

Dr. Schweininger Péter egyetemi tanársegéd

Telefon/mellék: 5299
Szoba: I. em. 152
E-mail: schweininger.peter@btk.elte.hu

Dr. Sipos Balázs Áron habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5008
Szoba: II. em. 224
E-mail: sipos.balazs@btk.elte.hu

Dr. Sonkoly Gábor egyetemi tanár

Telefon/Mellék: 5817
Szoba: I. em. 146
E-mail: sonkoly.gabor@btk.elte.hu

Stempler Ádám egyetemi tanársegéd

Telefon/Mellék: 
Szoba:
E-mail: adam940228@gmail.com

Dr. Szerencsés Károly habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5131
Szoba: II. em. 223
E-mail: SzerencsesKaroly@btk.elte.hu

Dr. Szijártó István egyetemi tanár

Telefon/Mellék: 5072
Szoba: II. em. 268
E-mail: szijarto@elte.hu

Dr. Szilágyi Ágnes Judit  habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5415
Szoba: II. em. 212
E-mail: szilagyi.agnes@btk.elte.hu

Dr. Szívós Erika tanszékvezető, habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5335
Szoba: II. em. 266
E-mail: szivos.erika@btk.elte.hu

Dr. Takács Ádám egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 5309
Szoba: I. em. 131
E-mail: takacs.adam@btk.elte.hu

Dr. Tapolcai László habilitált egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 5077
Szoba: II. em. 226
E-mail: tapolcai.laszlo@btk.elte.hu

Dr. Tarafás Imre egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 5234
Szoba: II. em. 222
E-mail: tarafas.imre@btk.elte.hu

Dr. Thoroczkay Gábor habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5812
Szoba: I. em. 119
E-mail: thoroczkay.gabor@btk.elte.hu

Dr. Uhrin Dorottya egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 5097
Szoba: II. em. 244
E-mail: uhrin.dorottya@btk.elte.hu

Dr. Vadas András egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: 5441
Szoba: I. em. 136
E-mail: vadas.andras@btk.elte.hu

Dr. Varga Zsuzsanna tanszékvezető, egyetemi tanár

Telefon/Mellék: 5228
Szoba: II. em. 218
E-mail: varga.zsuzsanna@btk.elte.hu

Dr. Várkonyi Gábor János habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5093
Szoba: II. em. 259
E-mail: varkonyi.gabor@btk.elte.hu

Dr. Veress Dániel egyetemi tanársegéd

Telefon/Mellék: 5234
Szoba: I. em. 130
E-mail: veresskakas@caesar.elte.hu

Dr. Virovecz Nándor Balázs egyetemi adjunktus

Telefon/Mellék: -
Szoba: II. em. 246
E-mail: virovecz.nandor@btk.elte.hu

Dr. Zeidler Miklós habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: 5229
Szoba: II. em. 216
E-mail: zeidler.miklos@btk.elte.hu

Professor emeritusok

Dr. Balogh András professor emeritus

Telefon: 485-5204
Szoba: II. em. 208

Dr. Bertényi Iván professor emeritus

Telefon/Mellék: 5299
Szoba: I. em. 152

Dr. Csorba László professor emeritus

Telefon/Mellék: 5379
Szoba: II. em. 261
E-mail: csorba.laszlo@btk.elte.hu

Dr. Draskóczy István professor emeritus

Telefon/Mellék: 5163
Szoba: I. em. 122
E-mail: draskoczy.istvan@btk.elte.hu

Dr. Erdődy Gábor professor emeritus

Telefon/Mellék:
Szoba:
E-mail:

Dr. Izsák Lajos professor emeritus

Telefon/Mellék:
Szoba:
E-mail:

Dr. Kardos József professor emeritus

Telefon/Mellék: 5187
Szoba: I. em 154

Dr. Kósa László professor emeritus

Telefon/Mellék: 5456
Szoba: II. em. 254
E-mail: kosa.laszlo@btk.elte.hu

Dr. Kövér György professor emeritus

Telefon/Mellék: 5315
Szoba: II. em. 263
E-mail: kover.gyorgy@btk.elte.hu

Dr. Krausz Tamás professor emeritus

Telefon/Mellék: 5080
Szoba: II. em. 239
E-mail: krausz.tamas@btk.elte.hu

Dr. Majoros István professor emeritus

Telefon: 
Szoba:

Dr. Palotás Emil professor emeritus

Telefon/Mellék: 5132
Szoba: II. em. 227
E-mail: palotas.emil@btk.elte.hu

Dr. Solymosi László professor emeritus

Telefon/Mellék: 5810
Szoba: I. em. 121
E-mail: solymosi.laszlo@btk.elte.hu

Dr. Székely Gábor professor emeritus

Telefon/Mellék: 5085
Szoba: II. em. 202
E-mail: szekely.gabor@btk.elte.hu

Dr. Szvák Gyula professor emeritus

Telefon/Mellék: 5015
Szoba: II. em. 236
E-mail: szvak.gyula@btk.elte.hu

Tudományos munkatársak

Dr. Indig Balázs tudományos munkatárs

Telefon/Mellék: 5083
Szoba: II. em. 210
E-mail: indig.balazs@btk.elte.hu

Dr. Kökényesi Zsolt tudományos munkatárs

Telefon/Mellék: 5244
Szoba: I. em. 128
E-mail: kokenyesi.zsolt@btk.elte.hu

Dr. Pogány Ágnes tudományos főmunkatárs

Telefon/Mellék: 5375
Szoba: II. em. 265
E-mail: pogany.agnes@btk.elte.hu

Szokola László Wacław Felczak Alapítvány által finanszírozott munkatárs

Telefon/Mellék:
Szoba: 
E-mail: 

Óraadók

Dr. Andreides Gábor  Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

Dr. Abdallah Abdel-Ati Abdel-Salam Mohamed Al-Naggar

Dr. Ács Pál c. egyetemi tanár

Dr. Balogh Margit címzetes egyetemi docens (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet)

Dr. Cseh Gergő Bendegúz főigazgató (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára)

Dr. Fehér Csaba főosztályvezető (Budapest Főváros Levéltára)

Dr. Fehér György címzetes egyetemi docens (nyugalmazott igazgató, Magyar Mezőgazdasági Múzeum)

Ferenczi Roland

Dr. Forgács Imre

Dr. Foster Hannah Daisy Néprajzi Múzeum

Dr. Földes György címzetes egyetemi tanár (nyugalmazott igazgató, Politikatörténeti Intézet)

Dr. Frazon Zsófia Néprajzi Múzeum

Dr. Gerhard Péter osztályvezető (Budapest Főváros Levéltára)

Dr. Halmos Károly Béla nyugalmazott egyetemi docens

Dr. Haraszti Viktor általános főigazgató-helyettes (Budapest Főváros Levéltár)

Dr. Kalmár János nyugalmazott egyetemi docens

Kappanyos Ilona PhD-hallgató

Katona Csaba tudományos munkatárs (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet)

Kántor Balázs osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)

Dr. Kohút Sára főosztályvezető-helyettes (Magyar Nemzeti Levéltár Oroszágos Levéltár)

Dr. Kenyeres István címzetes egyetemi docens, főigazgató (Budapest Főváros Levéltára)

Dr. Klaniczay Gábor címzetes egyetemi tanár (Közép-európai Egyetem, professzor)

Dr. Kiss Gy. Csaba nyugalmazott címzetes egyetemi tanár

Dr. Koltai Gábor főosztályvezető (Budapest Főváros Levéltára)

Dr. Kurdi Krisztina mb. előadó

Dr. Lala, Etleva albán lektor

Dr. Marchut Réka tudományos munkatárs (ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet)

Melkovicsné Dr. Madarász Anita  Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

Dr. Mikó Zsuzsanna általános főigazgató-helyettes (Magyar Nemzeti Levéltár)

Dr. Nagy László G. ny. egyetemi adjunktus

Dr. Nagy-Luttenberger István Magyarságkutató Intézet

Nemes L. Ágnes osztályvezető (Magyar Nemzeti Levéltár)

Dr. Pajkossy Gábor címzetes egyetemi tanár (ELTE)

Pintér Tamás osztályvezető (Magyar Nemzeti Levéltár)

Dr. Pritz Pál egyetemi magántanár (ELTE)

Dr. Ring Éva nyugalmazott habilitált egyetemi docens

Dr. Róka Enikő Kiscelli Múzeum

Dr. Sipos András főosztályvezető (Budapest Főváros Levéltára)

Szabó Roland középiskolai tanár (Szent István Gimnázium)

Dr. Toronyi Zsuzsanna Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Dr. Tóth Krisztina címzetes egyetemi docens, levéltárvezető (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár)

Varga Benedek Semmelweis Orvostörténeti Múzeum

Závoczki Adrienn osztályvezető (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár)

Adminisztrációs munkatársak

Asztalosné Kőrizs Márta tanszéki előadó

Telefon/Mellék: 5101
Szoba: I. em. 126
E-mail: korizs.marta@btk.elte.hu

Buru Szilvia ügyvivő szakértő

Telefon/Mellék: 5008
Szoba: II. em. 211
E-mail: buru.szilvia@btk.elte.hu

Szabó Éva tanszéki előadó

Telefon/Mellék: 5263
Szoba: I. em. 139
E-mail: szabo.eva.tort@btk.elte.hu

Zámbó Lilla adminisztrátor, TEMA+ Erasmus Mundus European Joint Master Course

Telefon/Mellék: 5234
Szoba: I. em. 132
E-mail: secretary@mastertema.eu

Zámodicsné Jókuti Andrea adatkezelő (MTMT)

Telefon/Mellék: 5159, 5186
Szoba: I. em. 117
E-mail: z.jokuti.andrea@btk.elte.hu

2022.03.16.