Erdély fejedelmei

2023.09.01.
Erdély fejedelmei
Erdély fejedelmei címmel jelent meg Oborni Teréz új könyve, amely tudományos igénnyel, ismeretterjesztő formában mutatja be a fejedelemség 120 évének uralkodóit.

A Történelem Segédtudományai Tanszék habilitált egyetemi docensének kötete gazdag képanyaggal mutatja be a 16–17. században az Erdély önálló államiságának kezdetétől uralkodó fejedelmek életpályáját.

A szerző különös hangsúlyt fektetett arra, hogy az egyes személyek sorsáról fellelhető korabeli források közül a legizgalmasabbakat kiválogatva még közelebbről láttassa az olvasókkal a "másik magyar haza", az Erdélyi Fejedelemség szorított helyzetét, a fejedelmek küzdelmes életét, a vállaikra nehezedő országos súlyokat és emberi vívódásaikat egyaránt.

A könyv az Iskola Alapítvány és a Magyar Nemzeti Levéltár által 2020-ban kiadott Erdély – 1000 év öröksége című kötet folytatásának tekinthető, hiszen az ezer év történetéből a fejedelmek egyéni életútjain keresztül olyan közel másfél évszázadot mutat be részletesen, amely a hajdani keleti országrésznek és az egész magyarságnak a sorscsapások ellenére is az egyik legfényesebb korszaka volt.

Forrás: Líra